• Sınav, 100 puan üzerinden değerlendirilecektir. Değerlendirmede ham puanlar ve bunların standart T puanlarına dönüştürülmüş biçimleri dikkate alınacaktır.
  • Yanlış cevap/cevapların doğru cevaplara bir etkisi olmayacaktır.
  • Sınavda yer alacak her soru, puan olarak eşit ağırlığa sahiptir.
  • Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun oluşturulacak bir komisyonun kararı ile belirlenmesi sonucunda soru/sorular iptal edilmeyecek; cevap anahtarı hatalı olan soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
  • Sınavda iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların puanları kalan soru sayısı üzerinden hesaplanacaktır.