• Cep telefonu ile sınava girmek kesinlikle yasaktır. Çağrı cihazı, telsiz gibi haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, zamanı göstermek dışında fonksiyonu bulunan saat gibi her türlü bilgisayar özelliği bulunan aygıtlarla ve ayrıca silah gibi teçhizatla, müsvedde kâğıt, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi, hesap cetveli, pergel, açıölçer, cetvel gibi araçlarla da sınava girmek yasaktır. Bu araçlarla sınava girdiği tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınavda 80 adet beş seçenekli, çoktan seçmeli soru bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevaplar üzerinde bir etkisi olmayacaktır.
 • Cevaplama süresi 140 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayların sınav salonlarını terk etmeleri yasaktır. Sınav evrakını teslim ederek salonu terk eden aday, hangi nedenle olursa olsun tekrar sınava alınmayacaktır.
 • Adaylar, sınava girerken başvuru sisteminden alacakları “Ankara Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci (AYÖS) Sınavına Ait Sınav Giriş Belgesi” ile süresi geçerli pasaportlarını veya kimlik belgelerini (güncel fotoğraflı kimlik kartı, Mavi Kart) yanlarında bulundurmak zorundadırlar.
 • Sınav girişinde adayın kimliğini tespit etmeyi zorlaştıran, deforme olmuş veya resmî kimlik özelliklerinden yoksun kimlik belgeleri kabul edilmeyecektir.
 • Adaylar, sınava giriş belgelerini, 1 Haziran 2023 tarihinden itibaren http://ayos.ankara.edu.tr internet adresinden alabileceklerdir. Adayların sınava gireceği bina ve salon bilgisi sınav giriş belgesinde belirtilecektir.
 • Belgelerden herhangi biri eksik olan aday sınava alınmayacaktır.
 • Adaylar, sınava sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadırlar.
 • Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylarla yakından ve alçak sesle konuşmaları ayrıca adayların birbirinden kalem, silgi gibi şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.
 • Adaylar, sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde görevliler adayların oturduğu yerleri değiştirebilir.
 • Adayların, cevap kâğıdında ilgili alanları doldurmaları gerekmektedir. Cevap kâğıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işaretlemelerde kurşun (kara) kalem kullanılacaktır. Tükenmez kalem ve dolma kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.
 • Cevapların, cevap kâğıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.
 • Adaylar, soru kitapçığınızı alır almaz sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. Soru kitapçığının sayfası eksik ya da basımı hatalı ise değiştirilmesi için sınav görevlileri ile iletişime geçilmelidir.
 • Adaylar, soruları cevaplamaya geçmeden önce soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere gerekli bilgileri yazmalıdır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve tek tek incelenecektir. Soru kitapçığının tek sayfasının bile eksik çıkması durumunda adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 • Adaylar, soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde olarak kullanabilirler.
 • Adayların soruları ve bu sorulara verdiği cevapları ayrı bir kâğıda yazmaları ve bu kâğıdı dışarı çıkarmaları kesinlikle yasaktır.
 • Adaylar, sınav salonundan ayrılmadan önce soru kitapçıklarını ve cevap kâğıtlarını salon görevlilerine teslim etmelidir.
 • Sınavın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uyulmasına bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
 • Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye girişen, kopya veren, kopya çekilmesine yardım eden adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler, kopya çekmeye ya da vermeye çalışanları uyarmak zorunda değildir. Sorumluluk adaya aittir.
 • Adayların, sınav sırasında cevap kâğıtlarını diğer adayların göremeyeceği şekilde tutmaları son derece önemlidir.
 • Adayların, sorulara verdikleri cevapların dağılımları bilgi işlem yöntemleriyle incelenecektir. Bu incelemelerden elde edilen bulgular, bireysel veya toplu olarak kopya çekildiğini gösterirse kopya eylemine katılan adayların sınavları iptal edilecektir.
 • Sınav görevlileri, bir salonda sınavın kurallara uygun biçimde yapılmadığını, toplu kopya girişiminde bulunulduğunu raporlarında bildirdiği takdirde Ankara Üniversitesi, takdir hakkını kullanacak ve bu salonda sınava giren adayların tümünün sınavını geçersiz sayacaktır.