MATEMATİK

Sayılar

 • Rasyonel Sayılarda Dört İşlem
 • Ondalıklı Sayılarda Dört İşlem
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar

Oran-Orantı

 • Oran Bulma
 • Değer Hesaplama

 Çarpanlara Ayırma

 • Sadeleştirme
 • Değer Hesaplama

Bir Bilinmeyenli Denklemer

 • Denklemde İsteneni Bulma

Denklem Sistemleri

 • Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Sistemler
 • Birinci Dereceden Üç Bilinmeyenli Sistemler

Problemler

 • Mantık Yürüterek Çözülebilen Problemler
 • Yüzde Problem
 • Yaş Problemi
 • Sayı Problemi

İşlem Soruları

 • Xoy=2x+5y

Kümeler

 • Kesişim-Birleşim Bulma
 • Eleman Sayısı Hesaplama

Polinomlar

 • Bölmede Kalan Bulma
 • Değer Hesaplama

Fonksiyon

 • Bileşke İle İlgili
 • Grafikten Değer Bulma
 • Fonksiyonel Denklem
 • Ters Fonksiyon

Karmaşık Sayılar

 • Dört İşlem
 • Denklemde Bilinmeyeni Bulma

Trigonometri

 • Sadeleştirme

Logaritma

 • Bilinmeyen Cinsinden Bulma
 • Logaritma Değeri Hesaplama
 • Logaritmalı Denklem

 

GEOMETRİ

Daire

 • Dairede Alan

Çember

 • Çemberde Uzunluk
 • Çemberde Açı

Üçgen

 • Üçgende Uzunluk
 • Üçgende Açı Ortay
 • Üçgende Kenar Ortay
 • Üçgende Alan
 • Üçgende Açı
 • Üçgende Benzerlik

Kare

 • Karede Uzunluk
 • Karede Açı
 • Karede Alan

 Dikdörtgen

 • Dikdörtgende Uzunluk
 • Dikdörtgende Açı
 • Dikdörtgende Alan

Paralelkenar

 • Paralelkenarda Uzunluk
 • Paralelkenarda Açı
 • Paralelkenarda Alan

Düzlemde Açı

 • Paralel Doğrularda Açı Hesaplama

Yamuk

 • Yamukta Alan
 • Yamukta Uzunluk
 • Yamukta Açı

Çokgen

 • Çokgende Uzunluk
 • Çokgende Açı
 • Çokgende Alan

 

GENEL YETENEK

 • Şekil Sayma (Küp, Kare, Üçgen, Dikdörtgen, vb.)
 • I. Satırdaki İlişkiye Göre II. Satırı Hangi Şekil Tamamlar?
 • I. ve II. Satırda Verilen İlişkiye Göre III. Satırı Hangi Şekil Tamamlar?
 • Farklı Şekli Bulma
 • Harf-Sayı, Sayı-Şekil, Harf-Şekil İlişkisi
 • Harfli Tabloda İstenileni Bulma
 • Şekil Toplama
 • Şekil Dizisinde Hangi Şekil Gelir?
 • Şekil Denkliği (Terazide)
 • İşlem (Harflerle, Şekillerle)
 • Şekil Denkliği (Tabloda)
 • 3×3, 2×4 Şekil, Sayı Matrisi Tamamlama
 • Küp Açılımı
 • Şekil Tamamlama, Kural Bulma
 • Sayılar Arası Kural Bulma (Sayı Üretme)
 • Kare Bütünleme (Tamamlama)
 • Sayı Dizisi Örüntüsü
 • Şekil Örüntüsü
 • Kağıt Katlama-Kesme
 • Şekilli Denklem Sistemi
 • 7×7’lik Matriste Bilinmeyeni Bulma
 • 3 Boyutlu Şekil Tamamlama
 • 5×5, 6×6 Su Doku
 • Şekil İçindeki Sayılarda Kural Bulma
 • Sayılar İle İlgili Kural Bulma
 • Yansıma-Döndürme
 • Şekillerde Mesafe Ölçümü
 • Şeklin Üstten Görünümü
 • Sayı Saymaca