1. Sınav ücretini yatırırken havale ücreti ödemem gerekiyor mu?

Türkiye’de ve diğer ülkelerde bulunan Ziraat Bankalarının herhangi bir şubesinden yaptığınız ödemelerde havale ücreti alınmayacaktır. Ancak  özellikle yurtdışında Ziraat Bankası dışında bir bankadan yapılan ödemelerde araya muhbir banka girdiği için havale ücreti kesilecektir. Bu durumda bankanız ile görüşmeniz, havale ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmeniz ve sınav ücretini havale ücretini de üzerine ekleyerek yatırmanız gerekmektedir.

2. AYÖS’e başvuru sürecinde fotoğrafımı nasıl gönderebilirim?

Başvuru işlemini yapabilmeniz için son üç ay içerisinde çekilmiş biyometrik (pasaportlarda kullanılan) vesikalık  fotoğrafınız olmalıdır. Bu özelliklere sahip fotoğrafınızı bilgisayar ortamında taratmanız (.jpg uzantılı) ve başvuru esnasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.
3. AYÖS’te yer alan soruların yapısı ve içeriği nasıl olacak?
AYÖS’te kullanılacak olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”ndeki sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu test adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı şekil ve uzay ilişkileri, %40’ı ise temel matematik bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular beş seçenekli ve çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.