Sıkça Sorulan Sorular

1. Sınav ücretini yatırırken havale ücreti ödemem gerekiyor mu?

Türkiye’de ve diğer ülkelerde bulunan Ziraat Bankalarının herhangi bir şubesinden yaptığınız ödemelerde havale ücreti alınmayacaktır. Ancak  özellikle yurtdışında Ziraat Bankası dışında bir bankadan yapılan ödemelerde araya muhbir banka girdiği için havale ücreti kesilecektir. Bu durumda bankanız ile görüşmeniz, havale ücretinin ne kadar olduğunu öğrenmeniz ve sınav ücretini havale ücretini de üzerine ekleyerek yatırmanız gerekmektedir.

2. AYÖS’e başvuru sürecinde fotoğrafımı nasıl gönderebilirim?

Başvuru işlemini yapabilmeniz için son üç ay içerisinde çekilmiş biyometrik (pasaportlarda kullanılan) vesikalık  fotoğrafınız olmalıdır. Bu özelliklere sahip fotoğrafınızı bilgisayar ortamında taratmanız (.jpg uzantılı) ve başvuru esnasında sisteme yüklemeniz gerekmektedir.

3. Sınavda dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürecek mi?

Sınavda dört yanlış yanıt bir doğru yanıtı götürecektir. Testte yer alan sorulara verilen doğru ve yanlış yanıtlar sayılacak, doğru yanıt sayısından yanlış yanıt sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacaktır.

4. Sınav sonuç belgemde bulunan ham ve standart puanlar ne anlama geliyor?

Ham puan sizin sınavda doğru yanıtladığınız soru sayısından, yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak hesaplanan net soru sayıdır. Standart puan ise bu puanının ortalaması 50 standart sapması 10 olan bir T puanına dönüştürülmüş halidir.

5. Yerleştirmelerde ham puan mı yoksa standart puan mı dikkate alınacak?

Ankara Üniversitesi’nin ön lisans ve lisans programlarına yerleştirmenin yapılabilmesi için  en az 50 standart puan alınması gerekmektedir. Ancak AYÖS puanını kabul eden bazı üniversiteler yerleştirme işlemlerinde hem ham puanı dikkate alabilmekte hem de daha düşük bir puanla yerleştirme yapabilmektedirler. Bu durumu AYÖS puanıyla yerleştirme yapan üniversitelerle görüşebilirsiniz.

6. AYÖS’te yer alan soruların yapısı ve içeriği nasıl olacak?

AYÖS’te kullanılacak olan “Temel Öğrenme Becerileri Testi”ndeki sorular Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanıp uygulanacaktır. Bu test adayların soyut düşünme ve akıl yürütme gücünü ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu testteki soruların %60’ı şekil ve uzay ilişkileri, %40’ı ise temel matematik bilgilerini kullanma gücünü ölçen sorulardan oluşacaktır. Sorular beş seçenekli ve çoktan seçmeli olarak hazırlanacaktır.