A. Lise son sınıfta veya mezun durumda bulunmak koşuluyla;

 1. Yabancı uyruklular,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri hâlinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler (Türkiye’deki ortaöğretim [lise]) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. maddesinde “[1] Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı anne veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır” hükmü bulunmakta olup yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.),
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenler/bu durumdaki çift uyruklular (Türkiye’deki ortaöğretim [lise] kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla),
 4. 01/02/2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin [lise] tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 5. 01/02/2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin [lise] tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil),
 6. KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL (The General Certificate of Education-Advanced Level) sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar

sınava başvurabilirler.

B. Aşağıdaki adaylar yurt dışı kabul kontenjanları kapsamında başvuru yapamazlar:

 • T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 • KKTC uyruklu olanlar (ortaöğreniminin [lise] tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan, doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular (A maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),
 • Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğreniminin [lise] tamamını KKTC liselerinde bitirip GCEAL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCEAL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 • Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olanlar veya A maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular,
 • Türkiye’deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı’ndan itibaren kayıt yaptıran KKTC vatandaşları ve T.C. vatandaşlığından çıkanlar/Mavi Kartlılar ile yabancı uyruklular (elçilik okulları, Özel Milletlerarası Okullar Bilgi Sistemi [MOBİS]’nde yer alan milletlerarası özel öğretim kurumları ile Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç)

sınava başvuramazlar.