• Başvuru işlemleri, https://ayos.ankara.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir. Başvurular, 07 Nisan 2023 tarihinde, Türkiye saatiyle 09.00 (UTC+3)’da başlayıp 05 Mayıs 2023 tarihinde Saat 17.00 (UTC+3)’de sona erecektir.
 • Adaylar, AYÖS 2023 Başvuru Sistemi’nde yer alan bilgileri eksiksiz ve dikkatli bir biçimde doldurmalıdır.
 • Elden veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul Adayların başvuru işlemleri sırasında sunacakları bilgiler, sadece Latin harfleri ile olmalıdır.
 • Başvuru sisteminde kayıt sırasında istenen e-posta adresi ve telefon numarası, adayın kendisine ait olmalı ve her aday bir e-posta adresi kullanmalıdır. Bu e-posta adresi ve telefon numarası ile başka adaylar adına herhangi bir yazışma ya da işlem yapılmamalıdır.
 • Adaylar, son üç ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraflarını (.JPEG) formatında tarayarak dosya boyutu 1 MB’ı geçmeyecek şekilde başvuru sistemine yüklemelidir. Fotoğraflar, pasaport ya da diğer resmî kimlik belgelerinde kullanılabilir nitelikte olmalıdır.
 • Adayların, yüklemiş oldukları fotoğraflar “Sınav Giriş Belgesi” ve “Sınav Sonuç Belgesi”nde de yer alacaktır. Sınav sorumlularının adayın kimliğini belirlemede güçlük çekmemesi ve sınavın geçerli sayılabilmesi için adayların bu hususa dikkat etmeleri son derece önemlidir.
 • Başvuru sistemi, her bir adaya aday numarası oluşturacak ve bu numara adaylarla paylaşılacaktır. Yapılacak tüm elektronik yazışmalarda bu aday numarasının belirtilmesi zorunludur.
 • Sınav ücreti, başvuru sistemi üzerinden kredi kartı ile çevrim içi (online) olarak yatırılacaktır. Ücretlerin doğru/yanlış yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir.
 • Ücretini yatırdığı hâlde sınava başvurmaktan vazgeçen/başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan/iptal edilen, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, farklı hesaplar oluşturarak birden fazla ödeme yapan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek veya gelecek yıllara devredilmeyecektir.
 • Adaylar, sınava giriş ve çıkış izni işlemlerini, ülkelerindeki kurallar uyarınca tamamlamak zorundadır. Ankara Üniversitesi’nin, adayların sınava giriş için izin almaları veya adaylara pasaport çıkartılması konularında sorumluluğu bulunmamaktadır.
 • Adaylar, başvuru işlemleri sırasında sadece 1 (bir) sınav merkezi tercihinde bulunabilirler. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra sınav merkezi tercihlerinde değişiklik yapılmayacaktır.
 • Engelli veya sürekli cihaz kullanan adaylar, sınav binalarında/salonlarında sorun yaşamamak için durumlarını ve sınavla ilgili taleplerini belirten Türkçe ya da İngilizce dilekçeleri ile sağlık raporlarını 5 Mayıs 2023 tarihine kadar ayos@ankara.edu.tr adresine iletmelidir. Zamanında bildirimde bulunmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır. Engel durumuna ilişkin talepleri uygun görülen adaylara sınavda gerekli destek sağlanacaktır.
 • Sınava başvurularda adayların başvuru koşullarını sağlayıp sağlayamadıklarına ilişkin kendi beyanları dikkate alınacaktır. Yanlış beyan vererek sınava girenlerin aldıkları puanlar kendilerine herhangi bir hak sağlamayacaktır.
 • Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas alınacağından başvuru sisteminde beyan edilen bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Yanlış/yanıltıcı beyanda bulunan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.