• Adaylar, 11-13 Haziran 2023 tarihleri arasında sınav soru itirazlarını ayos@ankara.edu.tr adresine ileteceklerdir.
  • İtirazlar, “Soru İtiraz Komisyonu” tarafından değerlendirilerek karara bağlanacaktır.
  • Değerlendirme sonucu iptal edilen soru/sorular olması durumunda, ankara.edu.tr adresinde duyurulacaktır.