• Sınavın uygulayıcısı, Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF)’dir.
  • Adaylarla iletişim, elektronik ortamda (e-posta ve SMS) Türkçe ve/veya İngilizce dillerinde gerçekleştirilecektir.
  • Sınavla ilgili her türlü duyuru ve bilgilendirmeler; web sitesi, e-posta ve SMS aracılığıyla yapılacaktır. Adayların belli aralıklarla bu duyuru ve bilgilendirmeleri takip etmeleri oldukça önemlidir.
  • Adayların, ayos@ankara.edu.tr e-posta adresine iletecekleri tüm e-postalarda ad-soyad ve sınav aday numarası bilgilerini belirtmeleri zorunludur.