Ankara Üniversitesi yurtdışından ön lisans ve lisans programlarına kabul ve kayıt işlemleri “Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı Yabancı Uyruklu Öğrenci Ofisi” tarafından yürütülmektedir.

Web: oidb.ankara.edu.tr