Ankara Üniversitesi 2021-2022 Akademik Yılı Yurtdışından Ön lisans ve Lisans Programlarına Öğrenci Kabul İlanı yayımlanmıştır.

http://iso.ankara.edu.tr/2021/07/12/ankara-universitesi-2021-2022-akademik-yili-yurtdisindan-on-lisans-ve-lisans-programlarina-ogrenci-kabul-ilani/