Değerli Adaylar,
AYÖS 2018 sonuç belgenizde iki farklı puan türü bulunmaktadır. Bu puanlardan standart puan, doğru ve yanlış yanıt sayınız ile grubun aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Ham puan ise, standart puanınıza karşılık gelen ve 100 puan üzerinden hesaplanan puandır.
Saygılarımızla.